โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

ตอนกำหนดบทบาท ช่องVisibility ที่มีให้เลือก เฉพาะตัวเอง กับ ทั้งหมด นี้หมายถึงยังไงคะ ?


(Chadaporn Longsuwan) #1

ช่องVisibility ที่มีให้เลือก เฉพาะตัวเอง กับ ทั้งหมด นี้หมายถึงยังไงคะ ? รบกวนด้วยนะคะ :sweat_smile:


(Mameaw) #2

เห็นเฉพาะเอกสารที่ตัวเองสร้างค่ะ จะไม่สามารถเห็นเอกสารที่ผู้ใช้งานคนอื่นสร้างได้ค่ะ