โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

รอบกวนสอบถามเกี่ยวกับTrial versionค่ะ


(Pat) #1

อยากทราบว่าตัวhttps://violet.trcloud.co/ ตัวที่ให้ใช้ฟรีเพื่อทดลองใช้มีอายุการใช้งานไหมคะ


#3

ไม่มีวันหมดอายุค่ะ แต่ว่าจะเป็นตัวทดลองที่ทุกคนสามารถเข้าไปเล่นได้ จึงไม่แนะนำให้ใส่ข้อมูลจริงเข้าไปค่ะ