โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

วิธีการ เพิ่มผังบัญชีใน trcloud

pro-edition
enterprise-edition
คู่มือ

#1

1.เข้าเมนูผังบัญชีตามวงกลมที่ 1 และ 2 ดังภาพด้านล่าง2. กดเพิ่มผังบัญชี ตามวงกลมที่ 3 หลังจากนั้นให้ COPY ผังบัญชีจาก Excel ที่เราเตรียมไว้ และมา Paste (Ctrl + V) ลงในตารางในสี่เหลี่ยมที่ 4 ตรวจสอบความถูกต้อง และกด Import ในวงกลมที่ 5
** รหัสบัญชีจะประกอบด้วย ตัวเลข หรือ มหัพภาค (.) หรือ ยัติภังค์ (-) เท่านั้น3. ยืนยันการบันทึกผล ตามวงกลมที่ 64. รอแถบสีฟ้าขึ้นจนเต็มเป็นอันเสร็จสิ้น