โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การสร้างใบแปลงสินค้า ใน โปรแกรมบัญชี trcloud

คู่มือ
pro-edition
enterprise-edition

#1

1. กดคลังสินค้าในวงกลมที่ 1 เลือกควบคุมสินค้าในวงกลมที่ 2 จากนั้นกดเข้าไปที่ใบแปลงสินค้าในวงกลมที่ 3 ตามภาพด้านล่างค่ะ2. กดเพิ่มการแปลงสินค้า ในวงกลมที่ 43. ใส่รายละเอียดในช่องสี่เหลี่ยมที่ 5 ตามภาพด้านล่าง4. ใส่สินค้าและรายละเอียดที่ต้องการจะนำไปแปลง ใน ช่องสี่เหลี่ยมที่ 6 จากนั้นให้เลือกสินค้าจะแปลงเป็นในช่องสี่เหลี่ยมที่ 7 ตรวจสอบอีกครั้ง และกดบันทึกในวงกลมที่ 85. กดยืนยันการบันทึกอีกครั้งในวงกลมที่ 9 เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ
(เจนจิ) #2

การแปลงในที่นี้ เช่น จากสินค้า 3 เป็น 1 หรือ จากสินค้า 1 แปลง เป็น 3 ได้เช่น กัน
เช็ค ยอด เคลื่ยนไหว สินค้าที่แปลงได้จาก รายงาน W1