โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

จะยกยอดที่ปิด บช มาเข้า trcloud ยังไงดีคะ

enterprise-edition
pro-edition

(เจนจิ) #1

จะยกยอดที่ปิด บช มาเข้า TRCLOUD ยังไงดีคะ


(Mameaw) #2

การยกยอดบัญชีสามารถทำได้ โดย

1.แก้ไขผังบัญชีของระบบโดยลบผังบัญชีของระบบจากนั้นจึงนำเข้าผังบัญชี
2.ยกยอดงบดุลโดยฟังก์ชั่น “ยกยอด” ในส่วนของโมดูลการบัญชี
3.นำเข้าประวัติคู่ค้าและสินค้าโดยฟังก์ชั่นนำเข้าประวัติคู่ค้าและนำเข้ารายการสินค้าในส่วนโมดูลการนำเข้า

การแก้ไขและนำเข้าผังบัญชี

เข้าเมนู (A) เตรียมข้อมูลผังบัญชีลักษณะตามภาพ ในไฟล์ Excel คัดลอกมูลและวางโดยใช้คีย์ Ctrl + V และกด Import (B)

ยกยอดงบดุล

เตรียมข้อมูลงบดุลและคัดลอกมาวางโดย Ctrl + V ดังภาพ และกด Import


(เจนจิ) #3

การนำเข้า แบบลูกหนี้ รายตัว เข้าแบบ import ข้อมูล แบบนี้ ก็ได้ ใช่มั้ยคะ


(Pornkanok Chaiwongthon) #6

ทำยังไงให้ในรายงานงบทดลอง จากการยกยอดงบดุลอยู่ในช่องยอดยกมาของรายงานงบทดลองค่ะ


(เจนจิ) #7

ยอกยกมานั้น ให้อยู่ในช่วงวของ ปี ที่แล้ว นั้น 31/12/2017 ดูงบก็กดดูช่วง 01/01/2018 - 31/12/2018