โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

ลบใบกำกับภาษี / ใบส่งของ - TRCLOUD Pro/Standard Edition

คู่มือ
extra-edition
pro-edition
enterprise-edition

#1

1.เข้าไปเลือกที่เมนูการขาย&รายได้ที่วงกลม 1เลือกใบกำกับภาษี/ใบส่งของที่วงกลมที่ 22.เลือกใบกำกับภาษี/ใบส่งของที่ต้องการทำการลบและกดสามเหลี่ยมด้านหลัง ดังภาพในวงกลมที่ 3และกดลบเอกสารในวงกลมที่ 43.กดยืนยันการลบในวงกลมที่ 5 เป็นอันเสร็จสิ้นจบการนำเสนอ ขอบคุณคะ