โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การตั้งหน่วยนับ หรือ หน่วยคู่ขนานให้สินค้า

คู่มือ
pro-edition
enterprise-edition

(Mameaw) #1

1.กดที่สต๊อกสินค้า ในวงกลมที่ 1 เลือก สรุปรายการสินค้าในวงกลมที่ 2
จากนั้นเลือกเพิ่มรายการสินค้าในวงกลมที่ 3 ดูตัวอย่างตามภาพด้านล่างค่ะ

2.ใส่รายละเอียด หน่วยนับ ในช่องสี่เหลี่ยมที่ 4 ตามภาพด้านล่าง

3.กดบันทึก ในวงกลมที่ 5เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งหน่วยนับ หรือหน่วยคู่ขนานค่ะ