โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

ทำการซื้อขายสินค้า จะ ต้องทำใบเบิกออก ด้วยหรือป่าว

pro-edition
enterprise-edition

(เจนจิ) #1

ต้องทำใบเบิกออก หรือใบรับเข้า หรือไม่


#2

การซื้อ : ในระบบ TRCLOUD หากเลือกให้ระบบรับสินค้าอัตโนมัติใน เอกสารการซื้อ แล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำใบรับสินค้าขึ้นอีก
การขาย : หากเลือกให้ระบบตัดสินค้าอัตโนมัติใน ใบกำกับภาษี แล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำใบเบิกสินค้าขึ้นอีก


(มาย เพน) #4

ลองหลยุดในสิ่งที่ตัวเองนั้น
ฝืนสักครั้งหนึ่ง จะเป็นอะไรไป
มันอาจจะสบายมากขึ้นก้ได้
https://starvegasgame.com/sbobet/