โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

เรื่องปัด ทศนิยม ให้เหลือ 2 ตำแหน่ง


(Gibtr Kwon) #1

เวลาคำนวน เช่น 650.66*1.07 =696.2062 ตอนปริ้น และแสดง ปริ้นออก มา 696.21 ให้มี ทศนิยม 2 ตำแหน่ง หลักการ ปัด ปกติ ทั่วไป