โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

ขั้นตอนการลบบริษัท

คู่มือ
pro-edition
enterprise-edition

#1

การลบบริษัท ผู้ใช้งานที่เป็น LORD สถานะเป็นADMIN จะเป็นผู้ที่สามารถลบบริษัทได้ ซึ่งก่อนที่จะทำการลบบริษัท ผู้ใช้งานที่เป็น LORD จะต้องทำการลบผู้ใช้งานอื่นในบริษัทออกให้หมดก่อน หลังจากนั้นจึงจะทำการลบบริษัทได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


1. เข้าบริษัทที่ต้องการลบ กดที่แถบแผงควบคุม เลือกจัดการผู้ใช้งาน ในวงกลมที่ 1 กดที่วงกลมที่ 2 เลือกลบผู้ใช้งานออก ในวงกลมที่ 32. กดยืนยันการลบผู้ใช้งานออก ในวงกลมที่ 43. หลังจากที่ทำการลบผู้ใช้งานอื่นออกแล้ว กด Setting ในวงกลมที่ 5 กดแถบตั้งค่าบริษัท ในวงกลมที่ 6 เลือกรายละเอียดบริษัท ในวงกลมที่ 74. เลื่อนเมาส์ลงมาด้านล่าง กดลบบริษัท ในวงกลมที่ 85. กดยืนยันการลบบริษัท ในวงกลมที่ 9 เสร็จสิ้นค่ะ ☺
(เจนจิ) #3

ต้องเป็น lord เท่านั้น