โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

กูเกิ้ลชีตมีเท็คนิคอะไรบ้างครับ


(มาย เพน) #1

ปัจจุบันเริ่มเห็นคนนำ กูเกิ้ลชีต มาเรื่มใช้ในองค์กร
หรือหน่วยงาน บริษัท มากขึ้น เพราะความสะดวก
ในการเข้าถึง ของทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องในชีต
แต่ละชีตรวมไปถึงกำหนดขอบเขตุในการเข้าถึงของ
เครื่องมือ แต่ละอย่างได้แบบกำหนดได้ อยากถามครับ
ว่้านอกเหนือจากที่ผมกล่าวไปเพื่อนๆที่เคยทดลอง
ใช้งาน กูเกิ้ลชีต เเล้ว มีเท็คนิคในการใช้งานเพิ่มเติม
อย่างไรบ้างครับ 888