โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

ในหัวข้อสมุดบัญชีรายวัน ใส่เลขที่เช็คได้หรือเปล่า


(จิราวรรณ) #1

1.ในสมุดบัญชีรายวัน PA ใส่เลขที่เช็คได้หรือเปล่าคะ ถ้าใส่ได้ใส่ตรงไหน ถ้าไม่ได้กรณีที่ไม่ได้ตั้งเจ้าหนี้ เราจะตัดจ่ายเช็คได้ยังไงคะ
เบื้องต้นแก้ปัญหาโดยการไปตัดจ่ายใน PV เลย โดยไม่มีการตั้งหนี้ Manual เอกสารไว้ แต่พอมาดูย้อนหลัง เอกสารหายต้องพิมพ์ใหม่รอบ 2 (PVG19070025)

1562557879168|690x263

2.ในสมุดรายวัน RE พิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้หรือเปล่าคะ ถ้าไม่ได้จะต้องทำยังไง กรณีไม่ได้ตั้งลูกหนี้!