โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

เหงาเลย ไม่รู้ว่าเธอคิดยังไงบ้าง


(ศราวุธ ชาติโสม) #1

เธอยังมีฉันเสมอ เธอคงมีฉันตลอดเวลานะ
เเม้ว่าเวลาจะผ่านไปเนินนานสักเท่าใดเธอก็ยังเป็นของฉัน
ฉันเฝ้ารอเธอ คอยปกป้องเธออยู่ตลอดเวลานะรู้บ้างไหม