โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

ตั้งค่ารูปแบบเช็คตอนสั่งปริ้น


#1

1.เข้าที่แถบ การเงินในวงกลมที่ 1 จากนั้นเลือกระบบจัดการเช็คในวงกลมที่ 2 จะเข้าสู่ระบบจัดการเช็ค กดเลือกหน้าเช็คจ่าย ในวงกลมที่ 3 ตามภาพด้านล่าง

2.กดตัวเลือกด้านหลังเอกสารเช็ค ในวงกลมที่ 4 จากนั้นกดพิมพ์เช็คในวงกลมที่ 5

3.จะขึ้นหน้าต่างตามภาพด้านล่าง กดตั้งค่าในวงกลมที่ 6

4.ตั้งค่าระยะกระดาษ และ รูปแบบที่จะสั่งพิมพ์ออกมาตามที่เราต้องการในสี่เหลี่ยมที่ 7 จากนั้นกดบันทึกในวงกลมที่ 8 ตามภาพด้านล่างค่ะ

5.กดยืนยันการบันทึกอีกครั้งในวงกลมที่ 9

6.การบันทึกเสร็จสิ้นกด Done ในวงกลมที่ 10 ตามภาพด้านล่างเป็นอันเสร็จสิ้น

หมายเหตุวิธีการวัดระยะในการตั้งค่าในข้อที่ 4
image