โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

ตั้งค่าการรับสินค้า

คู่มือ

#1

1.ตั้งค่าจุดรับสินค้า
ไปตั้งค่าที่ “Setting” ช่องที่ 1 เลือก "คลังสินค้า"ช่องที่ 2 คลิกที่ “จุดรับ-ส่งสินค้า” ช่องที่ 3ตรงจุดรับสินค้าให้คลิกที่ "MANAGE ORDER [PO]” ตามช่องที่ 4


จากนั้นให้กด "บันทึก” ช่องที่ 5

2.สร้างใบ PO
ไปที่หน้า "Home” ปกติ ฟังก์ชั่น “การขาย&รายได้” ช่องที่ 1เลือก "ใบสั่งขาย [PO]” ช่องที่ 2 กด “+สร้างใบสั่งขาย” ช่องที่ 3


กรอกรายละเอียดคู่ค้า ตรงช่องที่ 4 และใส่สินค้า ในช่องที่ 5

กดบันทึกตรงช่องที่ 6

เมื่อสร้างใบ PO เสร็จแล้ว ก็จะเป็นการรับสินค้าเข้าคลัง
โดยไปที่ "คลังสินค้า"ในช่องที่ 7 เลือก "รับสินค้าจาก PO” ในช่องที่ 8 กดสามเหลี่ยมเล็กๆตรงช่องที่ 9 “รับสินค้า"ชองที่ 10

ใส่จำนวนสินค้าที่รับช่องที่ 11 แล้วกดบันทึกช่องที่ 12

กดรับสินค้า ช่องที่ 13

เมื่อเสร็จแล้วสินค้าก็จะเข้าคลังตามจำนวนสินค้าที่รับมา