โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

วิธีการสั่งพิมพ์ เช็ค

extra-edition
enterprise-edition
pro-edition

#1
  1. กรอกรายละเอียดเช็คใน Tab-Advance

  2. กลับไปค้นหารายการจ่ายชำระที่ต้องการพิมพ์เช็ค กด Print Cheque ตามวงกลมในรูป

  3. กด confirm การพิมพ์เช็ค

  4. จะได้ output ออกมาดังภาพด้านล่าง