โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

ถ้าอยากดูรายงานรายรับรายจ่ายประจำวันต้องเข้าที่รายงานไหนค่ะ แนะนำหน่อยค่ะ

enterprise-edition
pro-edition

(Ma'meaw Iis) #1

ถ้าอยากดูรายงานรายรับรายจ่ายประจำวันต้องเข้าที่รายงานไหนค่ะ แนะนำหน่อยค่ะ


#2

ตามนี้เลยค่ะ
image