โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

อยากทราบว่า ใบลดหนี้ฝั่งซื้อ ทำอย่างไรคะ

pro-edition

(Ma'meaw Iis) #1

ใบลดหนี้ฝั่งซื้อ ทำอย่างไรคะ


#2

ไปที่ “Extention” ตามหมายเลข 1 ค่ะ

คลิก 1 ครั้ง ก็จะขึ้นฟังก์ชั่น แล้วไปเลือกที่ “ใบลดหนี้” ตามหมายเลข 2 ค่ะ

หน้าตาก็จะออกมาตามรูปภาพข้างล่างค่ะ จากนั้นก็ให้กด “สร้างใบลดหนี้” ตามหมายเลข 3 ค่ะ

กรอกรายละเอียดตามหมายเลข 4 ค่ะ

เมื่อกรอกรายละเอียดครบแล้ว ให้กดบันทึกตามหมายเลข 5 ค่ะ


(เจนจิ) #3

กรอกเองเฉยๆๆ ไม่มีดึง หรือ อ้างอิงมาจากไหนเลยหรอคะ งง คะ


#4

จะมีอีกวิธีค่ะสำหรับใบลดหนี้ฝั่งซื้อ เป็นการดึงข้อมูลจาก AP ค่ะ

โดยไปที่ “สร้างใบลดหนี้” ตามหมายเลข 1 ค่ะ

จากนั้น “ค้นหาใบกำกับ” ตามหมายเลข 2 ค่ะ

จากนั้นใส่เลขใบกำกับที่ต้องการทำใบลดหนี้ ตามหมายเลข 3 ค่ะ แล้วค้นหา

จะได้แบบตัวอย่าง จากนั้นก็กด “Select” ตามหมายเลข 4

จะได้ตัวอย่างรายละเอียดตามรูปภาพข้างล่าง

จากนั้นเลื่อนลงมาล่างสุด และกดบันทึกตามหมายเลข 5 ค่ะ


(เจนจิ) #5

ok ถ้าคืนสินค้าให้กับ ทาง ซัพด้วย ต้องทำอย่างไรคะ


#6

ใส่ “Y” ในช่อง “รับคืน” แล้วใส่ จำนวนที่คืนแบบในตารางค่ะ