โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

คู่มือโปรแกรมเงินเดือน

คู่มือ
enterprise-edition

(Ma'meaw Iis) #1

วิธีใช้โปรมแกรมเงินเดือน

 1. เข้าที่เมนู Extension ในช่องที่ 1 เลือก โปรแกรมเงินเดือน ในช่องที่ 2

 1. กด ที่โมดูลฝ่ายบุคคล เลือก ผู้สมัครงานใหม่ ในช่องที่ 3 กด+สร้างผู้สมัครงานใหม่ ในช่องที่ 4

 1. กดใส่รายละเอียดข้อมูล1-7 ในช่องที่ 5

4.ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย กดบันทึก[F2] ในช่องที่ 6

 1. กดตัวเลือกในช่องที่ 7 เลือกเปลี่ยนสถานะในช่องที่ 8

 1. กดเลือกสถานะ ในช่องที่ 9 แล้วกด เปลี่ยน ตามภาพด้านล่างค่ะ

 1. หลังจากที่เปลี่ยนสถานะรับเข้าทำงานแล้ว กดที่แถบฝ่ายบุคคล เลือกพนักงานในองค์กร ในช่องที่ 10 กดตัวเลือกในช่องที่ 11 เลือกจัดการพนักงาน ในช่องที่ 12

 1. ใส่รายละเอียด เงื่อนไขต่างๆ ในช่องที่ 13 ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย กดบันทึก[F2] ในช่องที่ 14

 1. กดยืนยันการบันทึก ในช่องที่ 15

 1. หลังจากที่ บันทึกข้อมูลพนักงานเรียบร้อยแล้ว กดลงบันทึกบัญชีรายเดือนซึ่งจะได้เป็นยอดรวมของพนักงานทั้งหมดที่มีการเพิ่มเข้าไปก่อนหน้านี้ โดยการกดแถบฝ่ายบุคคล เลือกประวัติการจ่ายเงินเดือนที่ช่องที่ 16 กดสร้างการชำระเงินใหม่ ช่องที่ 17

 1. เลือกสูตรบัญชีที่ตั้งไว้ ในช่องที่ 18 (ในช่องเงินเดือน,ค่าล่วงเวลา,ภงด.1,ประกันสังคม สามารถแก้ไขตัวเลขก่อนบันทึกได้) ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย กดบันทึก[F2] ในช่องที่ 19 ตามภาพด้านล่างค่ะ

 1. กดยืนยันการบันทึก ในช่องที่ 20 เสร็จสิ้นค่ะ :slight_smile:

** วิธีการตั้งค่าสูตรบัญชี เงินเดือน
สามารถตั้งค่าให้ลง บัญทึกบัญชี ก่อนการเลือกใช้งานใน ระบบเงินเดือนที่เแป็นตัวเสริมของระบบ TRCLOUD ก่อนที่จะกดลงบันทึก ในแต่ละครั้ง

f57fe40a8dee38509da65292b7d4556074cb624e_1_689x339