โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

อยากลบคู่ค้า หลายๆเจ้าทำอย่างไรครับ


(Bell Pakpoom) #1

อยากลบคู่ค้า หลายๆเจ้าทำอย่างไรครับ

พอดีตอนนำเข้า 100 ชื่อ ไปใส่ บจ. xxx จำกัด เลยนำเข้า เป็น บริษัท xxx จำกัด ปรากฎหมาย ชื่อลูกค้ากลายเป็น 200 ซึ่งเยอะไปครับ จะลบ บจ xxx จำกัด ออกไปได้อย่างไร แบบทีเดียวครับ


(Ma'meaw Iis) #2

ใช้วิธีการ Import ทับ ค่ะ
โดยไปทำการ Import ประวัติคู่ค้าที่ถูกต้องลงไปทับ จากนั้น เลือกห้ามซ้ำยึดตามข้อมูลใหม่ค่ะ