โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การเปลี่ยนรหัส ผู้ใช้งาน

คู่มือ
pro-edition
enterprise-edition

#1

1. ไปที่ Setting ในวงกลมที่ 1 จากนั้น เลือกข้อมูลส่วนตัวในวงกลมที่ 2 ในช่องสี่เหลี่ยมที่ 3 ให้กรอกรหัสใหม่ที่ต้องการจะเปลี่ยน จากนั้นกด บันทึก ในวงกลมที่ 4 ตามภาพด้านล่างค่ะ2. กดเสร็จสิ้นในวงกลมที่ 5 อีกครั้งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ ☺