โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

เราสามารถปรับปรุงราคาสินค้า ในเบิกสินค้าและใบรับสินค้า ที่ออกไปแล้วได้หรือป่าว


(เจนจิ) #1

เราสามารถปรับปรุงราคาสินค้า ในเบิกสินค้าและใบรับสินค้า ที่ออกไปแล้ว
ให้เป็นไปตาม STD Cost ปัจจุบันทั้งหมด (รวมไปถึงใบเบิกสินค้าและใบรับสินค้าในอดีต) ได้หรือไม่ครับ

เนื่องจากทีมการตลาดจะเบิกสินค้าไปทดสอบก่อนที่จะมีการคำนวน STD Cost ทำให้ราคาสินค้าในใบเบิก เป็น 0 อยู่ครับ


(Mameaw) #2

การคำนวณ STD Cost จะปรับปรุงเฉพาะรายการเคลื่อนไหวคลังสินค้าครับ เพราะฉะนั้น รายการคลังจากใบรับก็จะแก้ไขไปด้วย ส่วน รายการสินค้าในใบรับจะไม่แก้ไขตาม ส่วน รายการคลังจากใบเบิกมีค่าเท่ากับการจำหน่ายสินค้า การคำนวณ STD COST จึงไม่มีผลกับสิ่งนี้ครับ อย่างไรก็ตาม รายการสินค้าในใบเบิกก็จะไม่แก้ไขตามเหมือนกัน

หากต้องการฟีเจอร์นี้สามารถปรับเพิ่มให้ได้ครับ