โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การคิดค่าเสื่อมราคา


(Penpitchaya Aukkaramaneewong) #1

จะตั้งค่าการคิดค่าเสื่อมเป็น % ยังไงคะ เช่น เครื่องใช้สำนักงาน คิดค่าเสื่อม 20 %
เพราะตอนนี้ระบบไม่มีใครเลือก % ในการคิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์นั้นๆเลยค่ะ
มีแต่ในกำหนดช่วงปีเองค่ะ


(Mameaw) #2

ปกติคิดเป็นเส้นตรงค่ะ จะเสื่อมลงตั้งแต่วันที่ เริ่มใช้งาน
กรณีที่จะคิดเป็น % ก็อย่างเช่น 1 ปี คิดเป็น 100%
2 ปี คิดเป็น 50%
5 ปี คิดเป็น 20%


(Penpitchaya Aukkaramaneewong) #3

เข้าใจค่ะว่าแต่ละ % ต้องคิดค่าเสื่อมกี่ปี

แต่ที่สงสัยคือ ไม่มีช่องให้เลือกอัตรา (%) หรือเลือกอายุการใช้งาน (ปี) เพื่อคำนวณวันหมดอายุอัตโนมัติเลยหรอคะ

แบบประมาณนี้ (ขออนุญาตยกตัวอย่างจากโปรแกรมอื่นเพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นค่ะ)
car-01_zoom90

เพราะที่เห็๋น มีแค่ช่อง วันที่เริ่มคิดค่าเสื่อม และวันที่หมดอายุ (ตามในช่องสีแดง) ซึ่งต้องกรอกวันหมดอายุเอง
แบบนี้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ


(Thanakorn S.) #4

คือในระบบ TRCLOUD จะคำนวนเป็นเส้นตรงเสมอน่ะครับ

ดังนั้น ถ้าค่าเสื่อมคิด 5 ปี มันก็ imply อยู่แล้วว่าอัตราจะต้องเป็น 20% ต่อปี
สมมติถ้า 4 ปี มันก็จะต้องเป็น 25% ต่อปี

ซึ่งถ้าใช้วิธีการแบบเส้นตรงตลอดก็ไม่จำเป็นตัองกำหนดอัตรา พร้อมกับระยะเวลา (มัน redundant)


ผมไม่รู้เข้าใจถูกรึเปล่าว่า ที่คุณ Penpitchaya ต้องการน่าจะต้องการสลับกันคือ ต้องการกำหนดปี แล้วให้ระบบใส่วันที่ให้เอง แบบนี้รึเปล่าครับ ถ้าใช่จะได้เก็บเป็น requirement สำหรับ improvement ต่อไปครับ :smiley:


(Penpitchaya Aukkaramaneewong) #5

ใช่ค่ะ ต้องการกำหนดปี และให้ระบบใส่วันที่ให้เองอัตโนมัติค่ะ