โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การสร้างใบกำกับภาษี/ใบส่งของจากใบสั่งขาย

คู่มือ
extra-edition
pro-edition
enterprise-edition

#1

1.เลือกเมนูการขาย & รายได้ในวงกลมที่ 1 คลิกเลือกที่ใบสั่งขายในวงกลมที่ 22.เลือกใบสั่งขายที่ต้องการสร้างใบกำกับภาษี/ใบส่งของโดยกดที่สามเหลี่ยมด้านหลังในวงกลมที่ 3 และเลือกสร้างใบกำกับภาษี/ใบส่งของในวงกลมที่ 43.กรอกรายละเอียดของข้อมูลให้สมบูรณ์4.กดบันทึกในวงกลมที่ 5 และกดยืนยันการบันทึกในวงกลมที่ 65.จะได้ใบกำกับภาษี/ใบส่งของตามภาพด้านล่างจบการนำเสนอ ขอบคุณคะ