โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การพิมพ์ใบกำกับภาษีทีละหลายใบ

extra-edition
pro-edition
enterprise-edition

#1

พอดีตอนนี้ใช้งาน tr cloud pro edition อยู่
อยากทราบว่า ถ้าต้องการ print receipt/tax invoice ครั้งละหลายๆ ใบ สามารถทำได้อย่างไรครับ
เนื่องจากต้องทำการพิมพ์วันละประมาณ 150-200 ใบ จะกด print ทีละใบ ไม่สะดวก


(Mameaw) #2

1.ไปที่หน้าใบกำกับภาษี เลือก Advance Search ในวงกลมที่ 1 ตามภาพด้านล่าง

2.เลือกช่วงวันที่เอกสารที่ต้องการจะสั่งพิมพ์ในช่องที่ 2 จากนั้นกด Batch print ในวงกลมที่ 3 เพื่อคำนวณ
และหลังจากนั่นให้กดตัวเลขในช่องที่ 4 ตามภาพด้านล่าง

3.เลือกรูปแบบเอกสารในช่องที่ 5

4.จะออกมาหน้าตาแบบนี้ เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ