โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การใช้เมนูการส่งของ


(Thanakorn S.) #1

แนะนำการใช้งานเมนูการส่งของด้วยครับ


(Mameaw) #2

การส่งของ
1.สร้างประวัติคู่ค้า ตอนสร้างให้กำหนดแผนที่ ให้เลือก Locate ในวงกลมที่ 1

2.กดปักจุดแดงไปที่ตำแหน่งที่ตั้งของคู่ค้าในภาพสี่เหลี่ยมที่ 2 จากนั้นกด Apply ในวงกลมที่ 3

3.กด OK ในวงกลมที่ 4

4.สร้างใบกำกับภาษี เพื่อเตรียมที่จะจัดส่งของ ใน หน้าที่ 5

5.กดที่การส่งของในวงกลมที่ 6 แล้วเลือกประวัติการส่งของในวงกลมที่ 7 จากนั้น เลือกเอกสารที่จะทำการส่งของแล้วกด มอบหมายคนส่งสินค้าในวงกลมที่ 8 ตามภาพด้านล่างค่ะ

6.กำหนดคนจัดส่งของในวงกลมที่ 9

7.ด้านคนส่งของ ทำการเปิดโปรแกรม เข้าที่หน้าการส่งของ และ เลือกส่งของ ในช่องสี่เหลี่ยมที่ 10
จากนั้นจะมี IV ที่คนส่งของจะต้องทำการจัดส่งให้เลือก IV ที่ต้องการจัดส่ง ในช่องที่ 11 ตามภาพด้านล่างค่ะ

8.จะมีแผนที่ในการส่งของ ผู้ส่งของ จะดูแผนที่ได้ในหน้านี้ค่ะ ตามภาพที่ 12 หลังจากส่งของ
จากนั้นพอไปถึงจุดหมาย ผู้ส่งของต้องให้ผู้รับของ เซ็นชื่อเพื่อยืนยันในการได้รับของจากผู้ส่งของในหน้าที่ 13 เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการส่งของค่ะ