โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การสร้างใบสั่งขายจากใบเสนอราคา

คู่มือ
extra-edition
pro-edition
enterprise-edition

#1

1.เลือกเมนูการขาย & รายได้ในวงกลมที่ 1 คลิกเลือกที่ใบเสนอราคาในวงกลมที่ 22.เลือกใบเสนอราคาที่ต้องการสร้างใบสั่งขาย โดยกดที่สามเหลี่ยมด้านหลังในวงกลมที่ 3 และเลือกสร้างใบสั่งขายในวงกลมที่ 43.กรอกรายละเอียดของข้อมูลให้สมบูรณ์4.กดบันทึกในวงกลมที่ 5 และกดยืนยันการบันทึกในวงกลมที่ 65.จะได้ใบสั่งขายตามภาพด้านล่างจบการนำเสนอ ขอบคุณคะ