โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การสร้างใบวางบิล

คู่มือ
extra-edition
pro-edition
enterprise-edition

#1

1.เลือกเมนูการเงินในวงกลมที่ 1 เลือกรับเงิน/วางบิลและใบวางบิลในวงกลมที่ 22.เลือกสร้างใบวางบิลในวงกลมที่ 33.กรอกรายละเอียดของข้อมูลให้เรียบร้อย และตรวจสอบความถูกต้อง4.กดบันทึกข้อมูลในวงกลมที่ 45.กดยืนยันการบันทึกอีกครั้งในวงกลมที่ 5จบการนำเสนอ ขอบคุณคะ