โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การสร้างใบวางบิลจากใบแจ้งหนี้

คู่มือ
extra-edition
pro-edition
enterprise-edition

#1

1.เลือกเมนูการเงินในวงกลมที่ 1 เลือกคลิกที่รับเงิน/วางบิลและใบวางบิลในวงกลมที่ 22.คลิกสร้างใบวางบิลในวงกลมที่ 33.กรอกรายละเอียดของข้อมูลโดยการพิมพ์ข้อมูลหรือจะใช้วิธีการค้นหาโดยการใส่ชื่อ ที่อยู่ ชื่อบริษัทก็ได้4.เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ใบแจ้งหนี้ค้างชำระในวงกลมที่ 45.ตรวจสอบข้อมูลและกดบันทึกในวงกลมที่ 56.กดยืนยันการบันทึกในวงกลมที่ 67.จะได้ใบวางบิลตามภาพด้านล่างจบการนำเสนอ ขอบคุณคะ