โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การสร้างใบย้ายสินค้า

คู่มือ
pro-edition
enterprise-edition

#1

1. กดเข้าเมนูคลังสินค้า ในวงกลมที่ 1 กดเลือกควบคุมสินค้าในวงกลมที่ 2จากนั้นเลือกใบย้ายสินค้าในวงกลมที่ 3 ตามภาพด้านล่าง2. กด เพิ่มการย้ายสินค้า ในวงกลมที่ 43. กรอกรายละเอียด ในช่องที่ 5 กำหนดเลขที่เอกสารได้ ในวงกลมที่ 6 ใส่รายละเอียดสินค้าที่จะทำการย้าย ในวงกลมที่ 7 ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย กดบันทึกในวกลมที่ 84. กดยืนยันการบันทึก อีกครั้งในวงกลมที่ 9