โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การสร้างใบรับสินค้า

คู่มือ
pro-edition
enterprise-edition

#1

1. เลือกเมนูคลังสินค้าในวงกลมที่ 1 เลือกควบคุมสินค้าในวงกลมที่ 2 แล้วคลิกที่ใบรับสินค้า ในวงกลมที่ 3 ตามภาพด้านล่างค่ะ2. กดเพิ่มใบรับสินค้าในวงกลมที่ 43. กรอกรายละเอียดในช่องสี่เหลี่ยมที่ 5 ให้เลือกสถานะของการรับสินค้าในช่องสี่เหลี่ยมที่ 6 จากนั้นให้ใส่รายละเอียดสินค้าในช่องสี่เหลี่ยมที่ 7 ตรวจสอบให้ครบถ้วนแล้วกดบันทึก ในวงกลมที่ 8 ตามภาพด้านล่าง4. กดยืนยันการบันทึกอีกครั้งในวงกลมที่ 9 เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ :)