โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

อัพเดต แล้วจำนวน สินค้า เป็น 0 หรือ ไม่เท่า กับ ยอดแท้จริงทำอย่างไร

pro-edition
enterprise-edition

(เจนจิ) #1

อัพเดต แล้วจำนวน สินค้า เป็น 0 หรือ ไม่เท่า กับ ยอกแท้จริงทำอย่างไร
มีคำตอบด้านล่าง


(Mameaw) #2

หลังจากทำการอัพเดตเวอร์ชั่นใหม่ ต้องทำการกดคำนวน ยอด Balance ใหม่ ก่อนค่ะ
มีวิธีดังนี้

1.ไปที่สต๊อกสินค้า ในวงกลมที่ 1 เลือก การปรับปรุงคลังสินค้าในวงกลมที่ 2 จากนั้น กดคำนวนยอด Balance ใหม่ ในวงกลมที่ 3 ตามภาพด้านล่างค่ะ

2.กด Calculate ในวงกลมที่ 4 ค่ะ

3.กด OK ในวงกลมที่ 5 เป็นอันเสร็จสิ้น