โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การผูก รหัส บัญชี กับ ตัวสินค้า

pro-edition
enterprise-edition

(เจนจิ) #1

**ตัวอย่าง การผูกรหัส บัญชี กับ ตัวสินค้า 1 ตัว **