โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

[solved] สินค้าเยอะๆๆๆจะลบยังไง

pro-edition
enterprise-edition

(Gibtr Kwon) #1

สินค้าเยอะๆๆๆจะลบยังไง ไม่ต้องลบ ที่ละ1


(Mameaw) #2

ใช้วิธีการ Import ทับ แล้วล้างข้อมูลเก่าทิ้งค่ะ
โดยไปทำการ Import สินค้าจริง หรือสินค้าหลอก ขึ้นมา 1 รายการ จากนั้น เลือก ล้างข้อมูลเก่า
มีวิธีการดังนี้ ตามลำดับขั้นตอนด้านล่างค่ะ


(Thanakorn S.) #3