โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การผูกบัญชีกับ sku

คู่มือ

#1

ไปที่คลังสินค้า ให้เลือก “สรุปรายการสินค้า” ตามหมายเลข 1
เลือกรายการสินค้าที่ต้องการผูกบัญชี จากนั้นให้แก้ไขข้อมูล โดยไปที่สามเหลี่ยมเล็กๆหลังรายการสินค้าตามหมายเลข 2 กดแก้ไขตามหมายเลข 3 (หรือจะกดตรงรหัสสินค้าเพื่อแก้ไขเลยก็ได้)

เมื่อเข้าไปหน้าแก้ไขแล้วให้ไปที่ Accountant ตามหมายเลข 4 จากนั้นให้ลงบัญชีตามต้องการดังตัวอย่างที่ 5

เสร็จแล้วให้เลื่อนมาล่างสุด แล้วกดบันทึกตามช่องที่ 6

กดบันทึกอีกครั้งตามช่องที่ 7