โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

ใครที่อยากทดลองใช้เอกสาร ที่มี QR Code ให้ลูกค้าสแกนแล้วจ่ายเงิน ได้เลย มีการตั้งค่าใน trcloud เวอร์ชั่นใหม่

enterprise-edition
pro-edition

(เจนจิ) #1

setting >> ตั้งค่าบริษัท > ช่อง Prompt Pay [QR Code] เบอร์โทร/ รหัสเลขบัตรประชาชน (ที่เราผูกไว้กับธนาคารทำเป็นพร้อมเพย์ไว้เอามาใส่)

ตัวอย่างที่ปริ้น ออกมา