โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

สร้างสินค้าเป็นประเภท lot แล้วใช้งานเช่นไร

pro-edition
enterprise-edition

(เจนจิ) #1

สินค้าประเภทมีlot ทำยังไงดี