โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

โหลดแอพมาใช้ จะInstall ลงโทรศัพท์เรานั้นยังไง

enterprise-edition
pro-edition

(Gibtr Kwon) #1

เลือก ของแอพตาม package ตามที่เราใช้งาน ก่อน Download

Selection_231

แล้วก็ติดตังใช้งานกันเลย ตัวอย่าง

Selection_230