โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การนำเข้ารายการสินค้า ด้วย IMPORT [Mini]

คู่มือ
pro-edition
enterprise-edition
extra-edition

#1

1. เข้าเมนูนำเข้ารายการ โดยเข้าจากเมนูในวงกลมที่ 1 -> 2

2. เลือกเมนูนำเข้ารายการสินค้า ในวงกลมที่ 3

3. คัดลอกข้อมูลสินค้าจาก Excel หรือ โปรแกรม Spread Sheet อื่น จากนั้น กด Ctrl + V เพื่อวางข้อมูลลงในตารางในสี่เหลี่ยมที่ 4 และ กด import ในสี่เหลี่ยมที่ 5 เป็นอันเสร็จสิ้น

เสร็จแล้วครับ :)