โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

แก้ไข id pass ยังไงครับ

extra-edition
enterprise-edition
pro-edition

#1

ต้องการแก้ไข username/password ทำอย่างไร


#2

ขั้นตอนการแก้ไข Username เข้าไปที่ “setting” ตามหมายเลข 1
เมื่อเข้าไปแล้วจะเห็น “ชื่อผู้ใช้” ตามหมายเลข 2 แล้วแก้ไขได้เลย
และจะเห็นตรงเปลี่ยน “รหัสผ่านใหม่” ตามหมายเลข 3 คลิ๊กเข้าไปเปลี่ยนได้เลยค่ะ

จากนั้นเลื่อนมาล่างสุด แล้วกดบันทึกตามหมายเลข 4 ค่ะ

เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการแก้ไข Username/password ค่ะ