โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

ขอวิธีใช้งาน excel


(มาย เพน) #1

พอดีเห็นเพื่อนในที่ทำงานใช้ โปรแกรม excel
ได้แบบขั้นเทพมากๆ เลยครับเลยอยากได้วิธีการ
ใช้งานโปรแกรม excel แบบเทพๆ จากเพื่อนๆใน
กลุ่มนี้น่ะครับ อยากได้พวกคีย์ลัดต่างๆ หรือจะเป็น
สูตรการสร้างตารางสำเร็จรูปสำหรับไว้ใช้ในงาน
ต่างๆ ด้วยก็ดีครับ ต้องรบกวนเพื่อนๆด้วยนะครับ
พอดีผมไม่ได้เรียนตรงสายมานะครับ
joker


(Gibtr Kwon) #2