โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

ไฟล์Excel Export ออกมา sum รวมยอดไม่ได้ แก้ไขยังไงคะ


(เจนจิ) #1

excel_number_stored_as_text


(Ma'meaw Iis) #2

แปลงตัวเลขที่ถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความโดยการใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาด
ถ้านำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นมายัง Excel หรือถ้าพิมพ์ตัวเลขลงในเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบเป็นข้อความไว้ก่อนหน้านี้ อาจเห็นรูปสามเหลี่ยมสีเขียวขนาดเล็กที่มุมบนซ้ายของเซลล์ ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดนี้จะบอกให้ทราบว่าตัวเลขถูกเก็บเป็นข้อความ ดังที่แสดงในตัวอย่างนี้

image

ถ้าไม่ต้องการให้เป็นเช่นนี้ สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแปลงตัวเลขที่ถูกเก็บเป็นข้อความกลับไปเป็นตัวเลขตามปกติได้

  1. บนเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งหรือช่วงของเซลล์ที่มีตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดที่มุมบนซ้าย
  2. ถัดจากเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่เลือก ให้คลิกปุ่มข้อผิดพลาดที่ปรากฏขึ้น ปุ่ม ข้อผิดพลาด

image

  1. บนเมนู ให้คลิก แปลงเป็นตัวเลข (ถ้าต้องการเพียงลบตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดโดยไม่ต้องการแปลงตัวเลข ให้คลิก ละเว้นข้อผิดพลาด)

image

การกระทำนี้จะแปลงตัวเลขที่ถูกเก็บเป็นข้อความให้กลับไปเป็นตัวเลข

image