โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การตั้งค่า email และการส่งเอกสารผ่าน email

คู่มือ
pro-edition
enterprise-edition

#1

1. กด Setting ในวงกลมที่ 1 เลือกตั้งค่าบริษัทในวงกลมที่ 2 ในช่องที่ 3 ให้ใส่ Email ที่ต้องการจะตั้งค่า จากนั้น กดบันทึกในวงกลมที่ 4 ตามภาพด้านล่าง2. กดยืนยันการบันทึกอีกครั้ง ในวงกลมที่ 53. กดหน้า EMAIL ในวงกลมที่ 64. กดเลือกหัวข้อเอกสารที่ต้องการจะส่งในวงกลมที่ 7 จากนั้นเลือกเอกสารต้องการจะส่ง Email แล้วกด Send ในวงกลมที่ 8 ตามภาพด้านล่างค่ะ5. ใส่ Email ผู้รับ ในช่องที่ 9 จากนั้นกดยืนยันในวงกลมที่ 106. กดปิด ในวงกลมที่ 11 เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ :)