โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

จะ edit username ใหม่ได้อย่างไรครับ

pro-edition

#1

ถ้าทีมงานเดิมลาออกไป จะ edit username / email ที่ใช้ login ได้อย่างไรครับ


#2