โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การเชื่อมต่อ Dropbox


#1

1.ทำการตั้งค่า Dropbox โดยไปที่ “Setting” ตามหมายเลข 1 และเลือกคำว่า “Dropbox” ตามหมายเลข 2 กด “สร้าง Token มาใหม่” ตามช่องที่ 3 และกด “ขอ Code จาก Dropbox” ตามหมายเลข 4

จะขึ้นข้อความดังตัวอย่าง ให้กด “Allow” ตามช่องที่ 5

จากนั้นจะมีี Code ขึ้นมา ดังตัวอย่าง ให้ทำการ Copy Code ในช่องที่ 6

ให้กลับมาที่หน้า Dropbox ทำการวาง Code ในช่องที่ 7 แล้วกดบันทึกในช่องที่ 8

ให้ทำการกดบันทึกอีกครั้งในช่องที่ 9

2.การเชื่อมต่อ Dropbox
ไปที่โมดูลที่ต้องการใช้งาน ดังตัวอย่างจะเป็นใบกำกับภาษี โดยไปที่การขาย&รายได้ ตามช่องที่ 1 แล้วเลือกใบกำกับภาษีตามช่องที่ 2 กดสร้างเอกสารใหม่ตามช่องที่ 3

เมื่อเข้าไปหน้าสร้างเอกสารแล้ว ให้กดตรงสีแดงตามช่องที่ 4

จะทำการดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ตรงช่องที่5 หรือจะเลือกจากลิ้งค์มาวางดังตัวอย่าง ตรงช่องที่ 6 เสร็จแล้วกด “Finish” ในช่องที่ 7

จะได้ดังตัวอย่างช่องที่ 8 แล้วทำการกดบันทึกในช่องที่ 9

กดบันทึกอีกครั้งในช่องที่ 10

จากนั้นจะได้ออกมาดังตัวอย่างที่ 11

เสร็จงาน


(yoyo888) #2

ได้ความรู้เยอะเลยครับ