โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

วิธีการ disable cache ใน google chrome (clear cache)

google-chrome

#1

สถานการณ์ ผู้ใช้งานต้องการ Disable Cache ใน Google Chrome เพื่อให้ระบบเรียกใช้งาน Javascript ชุดใหม่


1. กด F12


2. เลือก network -> disable cache ตามภาพด้านล่าง
3. กด F5

เป็นอันเสร็จสิ้นครับ :)