โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การทำตั้งค่า bom 2019

คู่มือ

(Gibtr Kwon) #1

ขายสินค้าตาม bom ตัดสินค้าตามที่ตั้งค่า ไว้ตามสูตร เลย ไม่ต้องเข้ามากดตัดสินค้า ระบบตัดให้ตามสูตรที่คุณนั้นตั้งค่าไว้ได้เลยอัตโนมัติ

ตั้งค่าตามลิงค์