โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การคำนวน Average Cost Calculation

คู่มือ
pro-edition
enterprise-edition

#1

1. กดที่แถบคลังสินค้าในวงกลมที่ 1 จากนั้น เลือก การปรับปรุงคลังสินค้า ในวงกลมที่ 2 จะเข้าสู่หน้าการปรับปรุงคลังสินค้าให้กด เลือก Average Cost Calculation ในวงกลมที่ 3 ตามภาพด้านล่างค่ะ2. กด CALCULATE COST ในวงกลมที่ 43. เลือกช่วงวันที่ในวงกลมที่ 5 จากนั้น กด Analyse ในวงกลมที่ 6 ตามภาพด้านล่างค่ะ4. กด OK ในวงกลมที่ 75. กดกากบาทออก ในวงกลมที่ 86. กด 2.Expected COST - LAST CAL COST ในวงกลมที่ 97. พิมพ์คำว่า YES ในช่องสี่เหลี่ยม จากนั้นกด ปุ่ม OK ในวงกลมที่ 10 เพื่อยืนยันเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ