โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

API ที่ใช้ในการดึงข้อมูล Lazada


(Kanlaya Khamlar) #1

มีการเชื่อมต่อ api กับ lazada ไหมคะ อยากจะรู้ว่ามี api อะไรบ้างที่ใช้ในการดึงยอดขาย