โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

ไม่เข้าใจ การเชื่อมต่อ api กับ lazada คับ


(Ai Tee Cockroach) #1

การเชื่อมต่อ api กับ lazada ไม่เข้าใจในสวนรูปภาพที่ 7 เพราะใน lazada ของผม ไม่มี ( ปัจจัยของ API )
เราต้องทำไง ถึงจะมี ครับ